Po co gminom plan gospodarki niskoemisyjnej?

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dla gminy dokumentem o znaczeniu strategicznym. Jest również dokumentem niezbędnym, jeśli gmina zamierza pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020. Można, więc przyjąć, że każda gmina wcześniej czy później zdecyduje się na jego opracowanie. Przemawia za tym czysty rachunek ekonomiczny. Ciężko, bowiem na bieżące działania i inwestycje pozyskać pieniądze z innego źródła. Zatem w ten oto sposób gminy chcąc nie chcąc muszą zająć się na swoim terenie emisją zanieczyszczeń i dążeniami do ich ograniczenia. W przeciwnym wypadku nie mogą liczyć na żadne wsparcie. Czytaj dalej