Wdrożenie nowych technologii finansowanych z kredytu technologicznego

Kredyt technologiczny jest narzędziem dostępnym dla przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm, także w obecnej perspektywie finansowej, na lata 2014-2020. Mimo tego, że jego oficjalna nazwa uległa zmianie – obecnie jest to Kredyt na innowacje technologiczne, to idea pozostała podobna. Nadal służy on wspieraniu przedsiębiorców inwestujących w nowe technologie. Czytaj dalej

Innowacje technologiczne

Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zainteresowane zakupem oraz wdrożeniem, lub też wdrożeniem własnej nowej technologii oraz uruchomieniem na jej podstawie nowych lub znacząco ulepszonych usług, nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub nowych lub znacząco ulepszonych procesów, mogą ubiegać się w bankach komercyjnych, takich chociażby jak: Czytaj dalej

Jak podnieść swoje kwalifikacje i wpłynąć na atrakcyjność firmy…

Gospodarka każdego kraju jest szczególnym działem inwestycji, działalności firm i przedsiębiorstw różnego rodzaju, zakładów produkcyjnych, organizacji, instytucji i wszelkich innych zorganizowanych form uczestnictwa w tworzeniu wizerunku danego kraju na arenie międzynarodowej. Wszystkie sektory gospodarki łącznie budują jeden wspólny organizm narodowy, w którym to, co istotne dla ludzi korzystających z efektów działań przedsiębiorców, musi odznaczać się jak najwyższą klasą, najlepszymi cechami i największą wytrzymałością. Musi być po prostu nowoczesne i spełniać unijne standardy. Czytaj dalej