Wdrożenie nowych technologii finansowanych z kredytu technologicznego

Kredyt technologiczny jest narzędziem dostępnym dla przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm, także w obecnej perspektywie finansowej, na lata 2014-2020. Mimo tego, że jego oficjalna nazwa uległa zmianie – obecnie jest to Kredyt na innowacje technologiczne, to idea pozostała podobna. Nadal służy on wspieraniu przedsiębiorców inwestujących w nowe technologie. Czytaj dalej

Innowacje technologiczne

Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zainteresowane zakupem oraz wdrożeniem, lub też wdrożeniem własnej nowej technologii oraz uruchomieniem na jej podstawie nowych lub znacząco ulepszonych usług, nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub nowych lub znacząco ulepszonych procesów, mogą ubiegać się w bankach komercyjnych, takich chociażby jak: Czytaj dalej

Ochrona Środowiska i wspieranie działań z tym związanych przez Unię Europejską

Świat, w którym żyjemy jest tylko jeden. Dobra, do których mamy dostęp nie są ograniczone. Działalność człowieka i rozwój przemysłu, doprowadziły do znaczącej degradacji naszej planety. Bez odgórnych, często narzuconych dyrektyw i zakazów, nie ma szansy na to, by nasza planeta ocaliła się sama. Pokolenia, które przyjdą na świat po nas mają także prawo do życia na nieskażonej planecie. Niestety, często o tym zapominamy, przyczyniając się każdego dnia do jej zanieczyszczenia. Czytaj dalej

Plan gospodarki niskoemisyjnej – krok we właściwym kierunku

Plan gospodarki niskoemisyjnej to nie tylko dokument o znaczeniu strategicznym, w ujęciu perspektywy lokalnej – gmin i miast (o czym także tutaj: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/), ale również bardzo ważny punkt wyjścia do przeprowadzenia istotnych zmian w całym naszym kraju, a także na kontynencie. Do opracowywania jego zobowiązała nas, bowiem Unia Europejska, która podjęła trud konsolidacji działań zrzeszonych w niej krajów na poczet polepszenia jakości powietrza, którym przecież wszyscy oddychamy. Czytaj dalej

Po co gminom plan gospodarki niskoemisyjnej?

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dla gminy dokumentem o znaczeniu strategicznym. Jest również dokumentem niezbędnym, jeśli gmina zamierza pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020. Można, więc przyjąć, że każda gmina wcześniej czy później zdecyduje się na jego opracowanie. Przemawia za tym czysty rachunek ekonomiczny. Ciężko, bowiem na bieżące działania i inwestycje pozyskać pieniądze z innego źródła. Zatem w ten oto sposób gminy chcąc nie chcąc muszą zająć się na swoim terenie emisją zanieczyszczeń i dążeniami do ich ograniczenia. W przeciwnym wypadku nie mogą liczyć na żadne wsparcie. Czytaj dalej

Mam pomysł, ale nie mam środków na jego realizację

Chyba każdy z nas po cichu marzy o tym, by być człowiekiem sukcesu. By nie musieć wstawać codziennie rano do pracy z nastawieniem, że oto czeka nas kolejny, taki sam dzień. Że znów będziemy mieli styczność z szefem, który nas nie docenia i który nie dostrzega drzemiącego w nas potencjału. Dziwnym i niezrozumiałym dla nas zbiegiem okoliczności omijają nas podwyżki, a awansu doświadcza kolega z biurka, naprzeciw, choć jego kompetencje w niczym nie przewyższają naszych. Można zadać sobie pytanie – gdzie ta sprawiedliwość? Czytaj dalej

Na co można przeznaczyć dotację uzyskaną z działania 3.1.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?

Dla wielu Polaków pozyskiwanie funduszy unijnych stało się realną szansą na założenie własnych firm i spełnienie marzenia o posiadaniu własnego biznesu (więcej: http://www.strategor.pl/). W ramach działania 3.1.2 finansowanego ze środków unijnych, którego pełna nazwa to Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, otrzymać można dofinansowanie, które przeznaczone może być między innymi na: Czytaj dalej