Studium wykonalności projektu w realizacji inwestycji komunalnych i infrastrukturalnych

Jeszcze kilka lat temu, zanim Polska przystąpiła do struktur Unii Europejskiej, studium wykonalności (zainteresowanych odsyłam także tutaj: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/) było dokumentem, który tak naprawdę dość sporadycznie był wymagany przez instytucje i organizacje finansujące projekty. Sytuacja ta uległa jednak diametralnej zmianie w momencie, gdy pojawiły się fundusze europejskie i zaczęto finansować z nich różne inwestycje. Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza dużych inwestycji o charakterze komunalnym i infrastrukturalnym. Czytaj dalej