Amortyzacja środków trwałych zakupionych dzięki dotacji z urzędu pracy

Chcąc należycie wykonać rozliczenie dotacji (o czym również pod linkiem: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/), należy wiedzieć, że dofinansowanie otrzymane na pokrycie kosztów poniesionych przez podatnika na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych stanowi przychód, któremu przysługuje zwolnienie od podatku. W świetle art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości otrzymana dotacja jest zaliczana jako rozliczenie międzyokresowych przychodów, pod warunkiem jednak, że stosownie do innych ustaw nie zwiększa funduszy własnych. Można uznać zatem, że narzędzia i urządzenia nabyte dzięki dotacji PUP stanowiące środki trwałe, których wartość przekracza 3,5 tysiąca złotych, nie mogą być amortyzowane. Dzieje się tak dlatego, że dotacja jest zwolniona z podatku dochodowego i ich amortyzacja stanowiłaby wówczas podwójne zwolnienie z podatku, a jak wiadomo sytuacja taka jest niezgodna z przepisami prawa w naszym kraju. Czytaj dalej