Analiza wrażliwości i analiza ryzyka w studium wykonalności projektu

Przeprowadzenie oceny wrażliwości i ryzyka w studium wykonalności projektu, ma za zadanie oszacowanie trwałości finansowej inwestycji , która finansowana jest ze środków pochodzących z przyznanej dotacji. Ocena ta powinna, zatem wykazywać, czy określone czynniki ryzyka nie spowodują sytuacji utraty płynności finansowej. Ocena wrażliwości i ryzyka w studium wykonalności wymaga dokonania dwóch głównych analiz pod kątem: Czytaj dalej