Co zrobić, aby dostać dotację?

Uzyskanie środków pomocowych w ramach dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej obwarowane jest wieloma ściśle określonymi wymogami, zarówno natury formalnej, jak i ściśle merytorycznej. Aby móc skutecznie ubiegać się o dotacje unijne Poznań, koniecznym jest spełnienie wielu ściśle określonych kryteriów, a także przedstawienia spełniającego wymogi danego programu, w ramach, którego środki te chcemy pozyskać, biznes planu. Czytaj dalej